VELKOMMEN

HviskerVelkommen til Crazy Horse hjemmeside.

 

 

 

 

  Cool HUSK GENERALFORSAMLING

DEN 11. FEBRUAR 2017.

 

 

 Kys 

 HUSK ALTID AT FØLGE MED UNDER ARRANGEMENT

 

Deadline for indlæg til næste klubblad er 20. februar 2017

  

Generalforsamling den 11. februar 2017

Lørdag den 11. februar 2017 afholder Crazy Horse Country Music Club Generalforsamling på Jørgensens Hotel kl. 17.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Kl. 18.30 serveres der en buffet pris kr. 200,00 for mad 1 øl eller 1 vand.

Musik: Desert Track

Madbilletter til generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kan nu købes enten

 

Hos Frisør Krøltoppen, Hestedamsgade 8, 8700 Horsens.

Husk: Krøltoppen holder lukket mandage og lørdage.

Betaling SKAL være kontant og gerne aftalte penge.

Man MÅ IKKE ringe for reservation af billetter

 

eller ved betaling til konto Reg 8130 – 4150038907 husk navn samt til hvilket arrangement billetten skal gælde, og billetten vil ligge klar ved indgangen.

 

Entre betales ved fremmøde.

 

 

Dagsorden for generalforsamling den 11. februar 2017 ser således ud:

 

Dagsorden: 1 Valg af dirigent
  2 Formandens beretning
  3 Fremlæggelse af kontrolleret regnskab og Status
  4 Fremlæggelse af budget for det kommende år
  5 Indkomne forslag
  6 Valg af kasserer Bent Jensen modtager genvalg
  7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jonna Mathiassen og Jan Lynggaard modtager genvalg
  8 Valg af 2 suppleanter.
  9 Valg af 2 revisorer
  10 Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  11 Eventuelt
     
    Under generalforsamlingen var klubben vært ved en øl/vand.
    Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. januar 2017

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

JUBILÆUM

Crazy Horse blev stiftet i februar 1992. Derfor afholder vi 25 års Jubilæum den 11. marts 2017 i Håndværkerforeningens store sal., Allegade 16 Horsens, som også har dannet rammen om vores 5, 10 og 20 års jubilæum.

Dørene åbnes kl 17.00.
 
Kl. ca. 17.30 vil der være lækker buffet - kuvertpris  inkl. 1 øl eller 1 vand eller 1 glas vin kr. 200,00.
 
Salg af jubilæums spisebilletter starter ved generalforsamling den 11. februar 2017. Derefter kan der købes billetter hos Krøltoppen (Dorthe) eller pr. homebanking.
 
Entreen betales ved døren. 
 
Musikken starter ca kl 19.00  
 
Vi kan med glæde præsentere vores æresmedlemmer - som underholder denne aften, hvorfor man må påregne nogle sceneskift.
 
Vi har den store fornøjelse at kunne præsentere:
 
 CoolIvan Johnsen band
 
CoolHorsens Hardy
 
CoolMr. Jack and the Daniels
 
CoolBjarke and the Ute.
 
CoolDa Teddy Edelmanns  helbred ikke er helt i top, skal vi nok ikke forvente at han går på scenen.
 
CoolAftenens Konferencier: Æresmedlem og medstifter af klubben Peter W Nielsen.  Peter siger, at han hverken synger eller spiller særligt godt, hvorfor han vil holde sig til talens brug !!
 
 
Efter endt spisning er der adgang for både medlemmer og ikke medlemmer, til denne fantastiske musikaften.
Entre medlemmer kr. 100,00.
Entre ikke medlemmer kr. 200,00
 
 
Vel mødt til en fantastisk aften.
Bestyrelsen

 

 

Opdateret 16. januar 2017

Oprettet 26.03.2014 kl. 07.35